Κωδικός CPV 03419200-2 Ξυλεία ορυχείων

Κωδικός CPV: 03419200-2

Πλήρες όνομα:

Ξυλεία ορυχείων

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03400000-4 Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα
Class: 03410000-7 Ξύλο
Κατηγορία: 03419000-0 Ξυλεία

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03419200-2, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU