Κωδικός CPV 45111250-5 Εργασίες εδαφολογικών ερευνών

Κωδικός CPV: 45111250-5

Πλήρες όνομα:

Εργασίες εδαφολογικών ερευνών

Section: 45000000-7EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 45111250-5, 45000000-7, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU