Κωδικός CPV 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες

Κωδικός CPV: 45000000-7

Πλήρες όνομα:

Κατασκευαστικές εργασίες

Section: 45000000-7EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 45000000-7, 45000000-7, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU