Κωδικός CPV 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη

Κωδικός CPV: 03110000-5

Πλήρες όνομα:

Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03100000-2 ???????? ???????? ??? ??????????
Class:
Κατηγορία:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03110000-5, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU