Korzystanie ze Wspólnego slownika zamówien CPV

CPV:

:

Na terenie Unii Europejskiej stosowanie nomenklatury Wspólnego słownika zamówień obowiazuje od 1 lutego 2006 r.

Wersje Wspólnego słownika zamówień z 2008 r. należy traktować jako aktualnie obowiazujacą w odniesieniu do:

  • Wypełniania ogłoszeń o konkursie
  • Wyszukiwania możliwości biznesowych w witrynie TED
  • Znajdowania ogloszeń o zamówieniu w archiwum wityny TED.

Section:

EU CPV 2008,
Tags: , , , , , CPV, 2008, TED, Europa, EU