Κωδικός CPV 45100000-8 Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων

Κωδικός CPV: 45100000-8

Πλήρες όνομα:

Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων

Section: 45000000-7EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 45100000-8, 45000000-7, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU