Κωδικός CPV 71000000-8 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

Κωδικός CPV: 71000000-8

Πλήρες όνομα:

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

Section: 71000000-8EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 71000000-8, 71000000-8, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU