Κωδικός CPV 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα

Κωδικός CPV: 03000000-1

Πλήρες όνομα:

Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03000000-1, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU