Κωδικός CPV 79961000-8 Φωτογραφικές υπηρεσίες

Κωδικός CPV: 79961000-8

Πλήρες όνομα:

Φωτογραφικές υπηρεσίες

Section: 79000000-4EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 79961000-8, 79000000-4, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU