Κωδικός CPV 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής

Κωδικός CPV: 03100000-2

Πλήρες όνομα:

Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Class:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03100000-2, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU