Κωδικός CPV 38421100-3 Μετρητές νερού

Κωδικός CPV: 38421100-3

Πλήρες όνομα:

Μετρητές νερού

Section: 38000000-5EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 38421100-3, 38000000-5, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU