Κωδικός CPV 79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής

Κωδικός CPV: 79421200-3

Πλήρες όνομα:

Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής

Section: 79000000-4EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 79421200-3, 79000000-4, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU