Κωδικός CPV 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα

Κωδικός CPV: 22000000-0

Πλήρες όνομα:

Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα

Section: 22000000-0EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 22000000-0, 22000000-0, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU