Κωδικός CPV 39522000-7 Μουσαμάδες, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, τέντες, σκίαστρα, σκηνές και είδη κατασκήνωσης

Κωδικός CPV: 39522000-7

Πλήρες όνομα:

Μουσαμάδες, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, τέντες, σκίαστρα, σκηνές και είδη κατασκήνωσης

Section: 39000000-2EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 39522000-7, 39000000-2, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU