Κωδικός CPV 03416000-9 Απορρίμματα ξύλου

Κωδικός CPV: 03416000-9

Πλήρες όνομα:

Απορρίμματα ξύλου

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03416000-9, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU