Κωδικός CPV 03414000-5 Ακατέργαστη ξυλεία

Κωδικός CPV: 03414000-5

Πλήρες όνομα:

Ακατέργαστη ξυλεία

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03414000-5, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU