Κωδικός CPV 03411000-4 Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα

Κωδικός CPV: 03411000-4

Πλήρες όνομα:

Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03411000-4, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU