Κωδικός CPV 03341000-3 Ενώτια για το μαρκάρισμα βοοειδών

Κωδικός CPV: 03341000-3

Πλήρες όνομα:

Ενώτια για το μαρκάρισμα βοοειδών

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03300000-2 Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και αλιείας
Class: 03340000-6 Ενώτια για το μαρκάρισμα ζώων
Κατηγορία:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03341000-3, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU