Κωδικός CPV 03332100-8 Κουρεμένο μαλλί

Κωδικός CPV: 03332100-8

Πλήρες όνομα:

Κουρεμένο μαλλί

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03332100-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU