Κωδικός CPV 03321200-7 Μοσχάρια

Κωδικός CPV: 03321200-7

Πλήρες όνομα:

Μοσχάρια

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03321200-7, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU