Κωδικός CPV 03313200-8 Φυσικοί σπόγγοι

Κωδικός CPV: 03313200-8

Πλήρες όνομα:

Φυσικοί σπόγγοι

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03300000-2 Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και αλιείας
Class: 03310000-5 Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα
Κατηγορία: 03313000-6 Υδρόβια προϊόντα

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03313200-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU