Κωδικός CPV 03312300-2 Υδρόβια ασπόνδυλα

Κωδικός CPV: 03312300-2

Πλήρες όνομα:

Υδρόβια ασπόνδυλα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03312300-2, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU