Κωδικός CPV 03311210-7 Μπακαλιάρος

Κωδικός CPV: 03311210-7

Πλήρες όνομα:

Μπακαλιάρος

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03300000-2 Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και αλιείας
Class: 03310000-5 Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα
Κατηγορία: 03311000-2 Ψάρια

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03311210-7, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU