Κωδικός CPV 03311100-3 Πλατύψαρα

Κωδικός CPV: 03311100-3

Πλήρες όνομα:

Πλατύψαρα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03311100-3, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU