Κωδικός CPV 03310000-5 Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα

Κωδικός CPV: 03310000-5

Πλήρες όνομα:

Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03310000-5, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU