Κωδικός CPV 03222340-8 Σταφύλια

Κωδικός CPV: 03222340-8

Πλήρες όνομα:

Σταφύλια

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03222340-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU