Κωδικός CPV 03222230-4 Γκρέιπ φρουτ

Κωδικός CPV: 03222230-4

Πλήρες όνομα:

Γκρέιπ φρουτ

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03222230-4, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU