Κωδικός CPV 03222220-1 Πορτοκάλια

Κωδικός CPV: 03222220-1

Πλήρες όνομα:

Πορτοκάλια

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03222220-1, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU