Κωδικός CPV 03222210-8 Λεμόνια

Κωδικός CPV: 03222210-8

Πλήρες όνομα:

Λεμόνια

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03200000-3 Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
Class: 03220000-9 Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
Κατηγορία: 03222000-3 Φρούτα και καρποί

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03222210-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU