Κωδικός CPV 03222114-5 Χουρμάδες

Κωδικός CPV: 03222114-5

Πλήρες όνομα:

Χουρμάδες

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03222114-5, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU