Κωδικός CPV 03221440-2 Λαχανάκια Βρυξελλών

Κωδικός CPV: 03221440-2

Πλήρες όνομα:

Λαχανάκια Βρυξελλών

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03221440-2, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU