Κωδικός CPV 03221400-0 Κραμβοειδή λαχανικά

Κωδικός CPV: 03221400-0

Πλήρες όνομα:

Κραμβοειδή λαχανικά

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03221400-0, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU