Κωδικός CPV 03221320-5 Πράσινες σαλάτες

Κωδικός CPV: 03221320-5

Πλήρες όνομα:

Πράσινες σαλάτες

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03221320-5, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU