Κωδικός CPV 03221300-9 Φυλλώδη λαχανικά

Κωδικός CPV: 03221300-9

Πλήρες όνομα:

Φυλλώδη λαχανικά

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03221300-9, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU