Κωδικός CPV 03221270-9 Αγγούρια

Κωδικός CPV: 03221270-9

Πλήρες όνομα:

Αγγούρια

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03221270-9, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU