Κωδικός CPV 03221222-8 Νωπά μπιζέλια

Κωδικός CPV: 03221222-8

Πλήρες όνομα:

Νωπά μπιζέλια

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03200000-3 Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
Class: 03220000-9 Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
Κατηγορία: 03221000-6 Λαχανικά

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03221222-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU