Κωδικός CPV 03221120-3 Κονδυλώδη λαχανικά

Κωδικός CPV: 03221120-3

Πλήρες όνομα:

Κονδυλώδη λαχανικά

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03221120-3, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU