Κωδικός CPV 03221112-4 Καρότα

Κωδικός CPV: 03221112-4

Πλήρες όνομα:

Καρότα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03221112-4, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU