Κωδικός CPV 03221000-6 Λαχανικά

Κωδικός CPV: 03221000-6

Πλήρες όνομα:

Λαχανικά

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03200000-3 ??????????, ???????, ????????, ?????? ??? ????? ??????
Class: 03220000-9 ????????, ?????? ??? ????? ??????
Κατηγορία:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03221000-6, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU