Κωδικός CPV 03220000-9 Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί

Κωδικός CPV: 03220000-9

Πλήρες όνομα:

Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03220000-9, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU