Κωδικός CPV 03212220-8 Όσπρια

Κωδικός CPV: 03212220-8

Πλήρες όνομα:

Όσπρια

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03212220-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU