Κωδικός CPV 03212213-6 Ξηρά μπιζέλια

Κωδικός CPV: 03212213-6

Πλήρες όνομα:

Ξηρά μπιζέλια

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03212213-6, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU