Κωδικός CPV 03212211-2 Φακές

Κωδικός CPV: 03212211-2

Πλήρες όνομα:

Φακές

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03200000-3 ??????????, ???????, ????????, ?????? ??? ????? ??????
Class: 03210000-6 ?????????? ??? ???????
Κατηγορία: 03212000-0 ??????? ??? ??????????? ????????

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03212211-2, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU