Κωδικός CPV 03212100-1 Πατάτες

Κωδικός CPV: 03212100-1

Πλήρες όνομα:

Πατάτες

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03212100-1, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU