Κωδικός CPV 03212000-0 Πατάτες και αφυδατωμένα λαχανικά

Κωδικός CPV: 03212000-0

Πλήρες όνομα:

Πατάτες και αφυδατωμένα λαχανικά

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03212000-0, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU