Κωδικός CPV 03211900-2 Προϊόντα δημητριακών

Κωδικός CPV: 03211900-2

Πλήρες όνομα:

Προϊόντα δημητριακών

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03200000-3 ??????????, ???????, ????????, ?????? ??? ????? ??????
Class: 03210000-6 ?????????? ??? ???????
Κατηγορία: 03211000-3 ??????????

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03211900-2, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU