Κωδικός CPV 03211120-0 Μαλακό σιτάρι

Κωδικός CPV: 03211120-0

Πλήρες όνομα:

Μαλακό σιτάρι

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03211120-0, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU