Κωδικός CPV 03211100-4 Σιτάρι

Κωδικός CPV: 03211100-4

Πλήρες όνομα:

Σιτάρι

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03200000-3 Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
Class: 03210000-6 Δημητριακά και πατάτες
Κατηγορία: 03211000-3 Δημητριακά

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03211100-4, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU