Κωδικός CPV 03210000-6 Δημητριακά και πατάτες

Κωδικός CPV: 03210000-6

Πλήρες όνομα:

Δημητριακά και πατάτες

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03200000-3 Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
Class:
Κατηγορία:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03210000-6, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU