Κωδικός CPV 03142400-2 Κηροί

Κωδικός CPV: 03142400-2

Πλήρες όνομα:

Κηροί

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03100000-2 ???????? ???????? ??? ??????????
Class: 03140000-4 ????? ??? ?????? ????????
Κατηγορία: 03142000-8 ????? ????????

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03142400-2, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU